Om UngiHørsholm

Ung i Hørsholm har flere forskellige arbejdsområder. Herunder vil vi liste dem op så du kan danne dig et overblik over ”Ung i Hørsholm” (UiH). Alle områderne kan du læse mere om, her på vores hjemmeside.

Ungdomsskolen
Ung I Hørsholm tilbyder holdundervisning i en lang række forskellige fag. Der er både traditionelle skolefag, men også kreative fag, hvor du har mulighed for at blive dygtigere til det som du lige præcis interesserer dig for.
For at tilmelde dig holdundervisning gennem Ung i Hørsholm, så skal du som udgangspunkt bo eller gå i skole i Hørsholm Kommune og gå i 7. klasse eller højere. Der skal som hovedregel være mindst 8 elever for at et hold bliver oprettet. I særlige tilfælde kan hold dog igangsættes med færre elever.
Hvis du har et forslag til et ungdomsskolehold, som ikke findes i forvejen – så er du også meget velkommen til at komme med et forslag. Vi kan ikke garantere, at alle forslag bliver til noget – men vi lover at vende tilbage hurtigt og undersøge mulighederne seriøst.

Ungdomsklubben (UK)

Fritidstilbud der gælder for borgere i Hørsholm og/-eller elever der går i skole i Hørsholm fra 13 (7. klasse) til 18 år. Her kan du hygge dig i cafeen, spille brætspil, spille computer, spille pool eller bordtennis, eller noget helt andet. Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan finde på. Som noget nyt har vi fra august 2018, ansat nogle ung-medarbejdere der kommer fra forskellige af Hørsholms skoler. Som noget nyt dyster vi mod andre ungdomsklubber i andre kommuner. I juni 2018 tæskede vi Ung i Fredensborg:-)

Ungehuset 
Ungehuset er et tværfagligt projekt hvor flere kommunale centre bidrager med forskellige muligheder/tilbud til de unge. Dette for at understøtte den enkelte unges mulighed for at udvikle sig personligt og opleve succes i eget liv. 

De primære opgaver i huset er defineret således:     
At skabe fundament for ændringer hos de unge
At de unge opdager eget potentiale
At de unge bryder uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og får smag for ”det gode liv”

SSP
SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og socialområdet i kommunen samt politiet.Det er centralt at påpege, at SSP er en samarbejdsform og formålet er at forebygge kriminalitet og risikoadfærd hos børn og unge samt grupper af unge.SSP-konsulenten er tovholder for den samlede SSP-indsats i Hørsholm. SSP-konsulenten yder sparring, råd og vejledning inden for det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde og er opmærksom på nye kriminalitetsforebyggende metoder – og hvordan de implementeres i det daglige SSP-samarbejde. SSP-konsulenten koordinerer gadeteamet.
SSP-konsulenten kan kontaktes af alle som måtte have behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

Gadeteam
Gadeteamet arbejder om aftenen, natten, ferier eller i weekender. Gadeteamet søger altid den positive kontakt med de unge, og aldrig med løftet pegefinger. Vi mødes på fælles præmisser, og med dialog skaber tillid. Gadeteamet opsøger unge, hvor de er, i Trommen, på gaden, på stranden, i butikscentre, til byfester, festivaler, og alle andre steder, man kan forestille sig, at unge opholder sig. Gadeteamet er ”lynafledere”, troværdige voksne, der ”vil” de unge. Vi lytter til problemer, råder og vejleder, støtter i svære situationer. Kort sagt. Vi er til for de unges skyld.

Ungerådet
Hørsholms Ungeråd er med til at sætte dagsordenen i Hørsholm kommune, ved at stå til rådighed og rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål, som berør hverdagen for Hørsholms unge. Derudover laver rådet forskellige aktiviteter fx MER-fest for de unge i Hørsholm Kommune.

Ungepenge
UngePenge er en pulje på 40.000 kr. årligt, som har til formål at hjælpe til at gode idéer kan blive prøvet af i virkeligheden. Puljen gør det let og hurtigt at søge om op til 5.000 kr. til sit event / projekt / idé – og der er kort svartid på max en uge.