SSP i Hørsholm

SSP er forkortelsen for det forpligtende samarbejde, der finder sted imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet.

Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens unge.

Forbyggelse betyder at vi gerne vil hjælpe inden tingene udvikler sig og bliver mere alvorlige.

Henvend dig til SSP konsulenten
Hvad enten du er barn, ung, forældre eller samarbejdspartner, kan du altid rette henvendelse til en af SSP konsulenterne i Hørsholm kommune. Ofte kan det være lettere at tale med en ”fremmed” om sine problemer og tanker, end med et familiemedlem eller klasselærer, og dér få snakket åbent om sine bekymringer.

SSP konsulenterne har tavshedspligt. I praksis betyder det, at du kan henvende dig og snakke om stort set alle emner der vedrører dig selv, dine kammerater, din familie – uden at være bekymret for at nogen skal ”sladre”. SSP tilbyder også gerne at være med til en svær samtale mellem unge og deres forældre.

SSP er synligt de steder i kommunen, hvor børn og unge færdes – dvs. at vi kommer på skoler, i klubber og på Ungdomsskolen.

Du kan komme i kontakt med SSP konsulent Ulrik Svanholm på hans mobil, mail eller via kontaktformularen på hjemmesiden.

Ulrik Svanholm
2164 4339
usv@horsholm.dk