COVID-19

OBS !!

Der er en medarbejder i Ungehuset der var på arbejde i går aftes, onsdag d 30/9,  der er blevet testet COVID-19 positiv i dag. 

Alle unge (brugere af Ungehuset) og medarbejdere er defineret som nære relationer, da medarbejderne og de unge har opholdt sig tæt på hinanden / arbejdet sammen.

Så hvis du var i klubben i går skal du gå i selvisolation i 4 dage og lade dig teste på mandag. Følg den beskrevne vejledning nedenfor.

Ungehuset er midlertidigt lukket. Vi åbner igen på tirsdag, d 6/10, hvor du må komme igen, hvis du er blevet testet negativ. Vi glæder os til at se dig!!

Vi samarbejder med Kommunens krisestyrings-beredskab og som nær relation skal man gøre følgende (Uddrag af ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser.” (3. udgave, 17. september 2020):

  • Når man får besked om at man er nær kontakt til en person smittet med corona, skal man kontakte Kontaktopsporingsenheden på 70 20 02 33 og taste 2. 
  • Enheden vejleder om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt, samt vejleder til, hvordan man booker de to test.
  • Nære kontakter skal efterfølgende ringe til coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test.
  • Yderligere står der under punkt 2.6.1 Test af nære kontakter

Selv om første test er negativ, er det stadig vigtigt at få foretaget anden test to dage efter første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være i dagtilbud, skole, ungdoms- samt voksenuddannelse og arbejde. 

Dvs. hvis første test er negativ kan man godt komme på arbejde, gå i klub og i skole mellem første og anden test.

Det er meget vigtigt, at I kontakter UngiHørsholm hurtigt hvis du eller dit barn bliver testet positiv. Det kan ske på min mobil: 4051 4663

Hvis I er i tvivl eller har bekymringer, så kan I finde nærmere information om forholdsregler i disse to foldere:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

MVH

UngiHørsholm

Claus Skjoldan 40514663 
Jakob Greve  2042 2445

 
Kære unge og forældre
Ung i Hørsholm er ved alle unge-aktiviteter meget opmærksomme på situationen omkring COVID-19. Derfor tager vi forbehold for ændringer for afvikling samt omkring holdstørrelse, lokaler og evt. aflysning, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Vil vil fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.