TRIVSEL & STØTTE TIL UNGE

I UngiHørsholm arbejder vi for at skabe et sammenhængende børne -og ungeliv, hvor alle børn og unge er del af fællesskaber, trives og udvikler sig. Vi tilbyder løbende unge at deltage i kurser og aktiviteter, fx GirlTalks EmpowR-forløb og Talentspejdernes mentorforløb, der er målrettet unge, der har brug for nogen at tale om livets op- og nedture med. Vi har også kurser, der kan hjælpe dig, der lider af eksamensnervøsitet og gerne vil blive bedre til at gå til eksamen.

Vi har desuden forskellige tilbud målrettet unge under og over 18 år, som har brug for hjælp til uddannelse og job. Unge under 18 år, som har har oplevet udfordringer i deres folkeskoleliv, vil i kortere eller længere perioder kunne tilbydes forløb med sigte på færdiggørelse af og/eller tilbagevenden til skolen. Fokus er trivsel og genetablering af lysten til at lære. Unge over 18 år kan gennem Jobcentret visiteres til et afklarende forløb med henblik på at blive udannelses- og aktivitetsparat. Fokus er på egenudvikling og ressourcer, der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende. Læs mere om dagtilbudene i Ungehuset og på Stationen nedenfor.

Sammen med Ungerådet og en medarbejder fra Kultur og Fritid i Hørsholm forvalter UngiHørsholm også UngePengene, en pengepulje, som unge kan søge støtte til projekter igennem.