Retorik og debat

Mere information

Eleven vil få mulighed for at lære, hvordan man argumenterer bedst hhv. for og imod noget, man ikke er enig i og/eller noget, man er enig i. Eleven vil lære at argumentere ud fra faglige metoder og bruge fagets værktøjer: appelformer, argumenttyper og retoriske virkemidler samt lære at skrive og holde korte taler, hvor disse elementer spiller ind i overensstemmelse med et tydeligt kropssprog og udtryk.

Retorik- eller debatholdets primære mål er at forbedre elevernes måde at argumentere og debattere på. Eleverne vil få forskellige cases, hvori de kan bruge de metoder og værktøjer, de har lært i undervisningen, til at argumentere ud fra. Der vil være forskellige emner og måder at debattere på.
F.eks. ud fra politiske holdninger, der nødvendigvis ikke er deres egne, ud fra fakta og ud fra deres egen overbevisning. Derudover vil eleverne lære om talerteknik, hvormed de lærer at stå foran en forsamling og præsentere et givent emne

Tilmeld dig nu
Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Der er 15 ledige pladser
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder
Holdnr. 0155
Hvornår?

Start: Mandage kl. 17-19 Usserød skole

Hvor?

Usserød skole