Jagttegn

Mere information

Inden du må gå på jagt, skal du gennemføre jagttegnsundervisningen, bestå jagtprøven og bestå en skydeprøve.

Foran dig venter nogle af livets mest intense oplevelser i pagt med naturen. Jagt bliver for nogle en livsstil og for andre en spændende fritidsinteresse, der kan udøves af alle fra 16-års alderen og langt ind i pensionsalderen.

Undervisning
Inden du må gå på jagt i Danmark, skal du have et jagttegn. For at få jagttegnet skal du fylde 16 år det år du skal til prøve og deltage i et jagttegnskursus. Her lærer du alt om vildtbiologi, vildtkending, natur- og vildtpleje, våbenkendskab, jagtformer, jægerhåndværk mv.

Kurset slutter med en prøve, som skal sikre, at du er klar til at gå på jagt.

Jagtprøven
Selve jagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal du på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

I jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt under færdsel i terræn og ved skudafgivelse. I terrænet vil der være opstillet seks vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Afslutningsvis skal du vise, at du har en korrekt skydeteknik ved at afgive skud til fire lerduer.

Når du har bestået jagtprøven, bliver du registreret i jagttegnsregisteret. Husk, at du altid skal medbringe dit jagttegn, når du går på jagt.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at politiet checker straffeattest inden jagttegnet udleveres. Dette sker først efter bestået prøve, så er der bemærkninger på straffeattesten, skal man ikke starte på undervisningen

 

Holdet starter op i løbet af efteåret 2019 såfremt der er min. 8 tilmeldte elever - du vil modtage en sms i god tid inden opstart !

For at gå på jagt i Danmark skal man have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk prøve, samt en haglskydeprøve. 
Dette kursus kvalificerer til jagtprøven. Det obligatoriske våbenkursus indgår i dette program, idet 5 lørdage formiddage i marts 2020 anvendes
på skydebanen.

Læringudbytte:

Eleven vil være kvalificeret til at gå til jagttegnsprøve i foråret


Det koster kr. 1.200,- at tage jagttegn. Dette inkluderer materiale, skydning samt prøvegebyr

Tilmeld dig nu
Praktiske oplysninger
Underviser Peter Hammershøj,
Ledige pladser Der er 5 ledige pladser
Pris Kr. 1.200,00 inkluderer materiale, skydning samt prøvegebyr
Andre muligheder Jagttegn
Holdnr. 50
Hvornår?

Vallerødskolen Start 21/10 2020 - slut 31/3 2021 alle onsdage kl. 16.30.00 - 18.00 Desuden er der mødepligt på skydebanen i Langstrup Mose hver lørdag i marts 2021 De frivillige jagtprøver bliver afviklet 1 søndage i april, endnu ikke fastsat.

Hvor?

Vallerødskolen