Christoffer Borup Gernow

15 år, Rungsted Private Realskole

Mere information

Christoffer Borup Gernow

Mærkesag

Som ungerådsmedlem vil jeg arbejde for kommunal bæredygtighed og uddannelse. Bæredygtighed betyder ikke udelukkende klima- og miljømæssig bæredygtighed men også social- og økonomisk bæredygtighed. For at opnå en mere bæredygtig kommune mener jeg, at Hørsholm kommune bør danne en såkaldt verdensmålsstrategi. Det betyder, at kommunen ville inddrage FN’s 17 verdensmål i kommunens strategier og planlægning. Jeg synes, at man bør kigge på Gladsaxe og Gentofte kommune, som begge har gjort dette. Det ville sandsynligvis foregå ved, at nedsætte et opgaveudvalg som skal arbejde med, hvordan kommunen bedst arbejder med de her mål og opnår dem.

Ved mit andet hovedbeskæftigelsesområde (hvis jeg bliver valgt), uddannelse, ville jeg undersøge hvordan kommunen kan bedre styrke fri- og privatskolerne og det frie skolevalg. Jeg ved godt at kommunen ikke råder over koblingsprocenten (som afgør hvor meget en elev på en friskole får i forhold til en elev på en kommuneskole), men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at de frie skoler bliver styrket således at, børn med særlige behov eller af andre grunde kan komme ind på den skole som de ønsker, på trods af deres forældres baggrund.

Jeg går desuden ind for en udvidelse af Rungsted Havn, og jeg tror at det ville gavne erhvervslivet og kommunen godt.

 

Om Ungerådsvalget

Unge fra 13-20 år, der går i skole eller bor i Hørsholm, kan stemme til valget 1. februar.

Du har én stemme, og du bestemmer selv, om du vil stemme på en fra din egen skole eller fra en anden skole. 

Der skal vælges 2 repræsentanter fra hver folkeskole, 2 medlemmer fra hver privatskole, 2 medlemmer fra gymnasiet og 3 løsgængere eller medlemmer fra andre unge fællesskaber (eksempelvis ungdomsskolen, ungehuset, foreningslivet, herunder sport- og idrætsforeninger, og interesserede fra uorganiserede grupper). 

Medlemmer vælges for ét år ad gangen. Er der efter valget ledige løsgængerpladser, kan disse pladser gå til kandidater fra skolerne, der ikke blev valgt som skolerepræsentanter.

Du kan se alle kandidaterne til Ungerådsvalget 2021 på ungihørsholm.dk/stem. Klik på kandidaterne for at læse om deres mærkesager. Hvis vil stemme på en kandidat, skal du gå ind på kandidatens profil og trykke på knappen "Stem på mig".

Stem til ungerådsvalget 1. februar

Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Christoffer Borup Gernow
Ann Emilie Friis Orbesen
Thessa Spotoft
Augusta Wittrup Boeck
Saramarie Castanie Noël Krogh
Josefine Camilla Kanters Fahlström
Nicoline Møldrup
Chantell Borregaard Jensen
Maria Bahar Alamgiralam
Frederik Christian Vollmer Tangaa
Sylvester Nannerup Wall
Vanessa Hultgren Trad