Ungehuset

 

Her er alle velkommen!

Dagtilbuddet: Ungehuset fungerer som et tværfagligt samarbejde primært mellem center for arbejdsmarked og Skole og Institution.

I ungehuset arbejdes der både med unge under og over 18 år

Unge under 18 år som har har oplevet udfordringer i deres folkeskoleliv vil i korte eller længere perioder kunne tilbydes forløb med sigte på færdiggørelse af og/eller tilbagevenden til skolen i et anderkendende stressreduceret miljø. Fokus er trivsel og genetablering af lysten til at lære.

Unge over 18 år visteres gennem jobcentret til afklarende forløb med henblik på at blive udannelses og aktivitetsparat. Fokus er på egen udvikling og ressourcer der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende.

Aftentilbuddet:
”Klubben” er et sted hvor unge kan opleve og opbygge netværk med andre unge og anderkendende voksne. Unge i aftenklubben er medbyggere af tilbuddet. I klubben kan man producere musik, spille computer, bordtennis, pool og meget mere.

Der er altid en medarbejder der kan hjælpe hvis man har brug for hjælp til skole, uddannelse og alle de andre ting der fylder i et ungdomsliv.