Ungehuset

 

Ungehuset er et tværfagligt projekt hvor flere kommunale centre bidrager med forskellige muligheder/tilbud til de unge. Dette for at understøtte den enkelte unges mulighed for at udvikle sig personligt og opleve succes i eget liv. 

 De primære opgaver i huset er defineret således:     

  • At skabe fundament for ændringer hos de unge
  • At de unge opdager eget potentiale
  • At de unge bryder uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og får smag for ”det gode liv”

 

Dagtilbuddet:

Ungehuset fungerer som et tværfagligt samarbejde primært mellem center for arbejdsmarked og Skole og Institution.

I ungehuset arbejdes der både med unge under og over 18 år

Unge under 18 år som har har oplevet udfordringer i deres folkeskoleliv vil i korte eller længere perioder kunne tilbydes forløb med sigte på færdiggørelse af og/eller tilbagevenden til skolen i et anderkendede stressreduceret miljø. Fokus er trivsel og genetablering af lysten til at lære.

Unge over 18 år visteres gennem jobcentret til afklarende forløb med henblik på at blive udannelses og aktivitetsparat. Fokus er på egen udvikling og ressourcer der understøtter et fornuftigt voksenliv som selvforsørgende.

 

 

Aftentilbuddet:

"Klubben" er et sted hvor unge kan opleve og opbygge netværk med andre unge og anderkendende voksne.

Unge i aftenklubben er medbyggere af tilbuddet.

Hver aften er to medarbejdere med forskellig faglig baggrund klar, til at sammen med de unge at støtte op om projekter eller udfordringer i forbindelse med et godt ungdomsliv.

En ung beskriver Aftentilbuddet således:

Klubben, "Det Nye Sted" i ÅDP , tilbyder mange muligheder og aktiviteter, både i dagtimerne og aftentimerne.

I aftentimerne er der masser af muligheder for underholdning og aktiviteter. Samtidigt bliver der også regelmæssigt, lavet en masse seriøse projekter i forskellige retninger og størrelser, som alle er velkomne til at deltage i.
Klubben har et musikstudie med professionelle ansatte, som kan hjælpe en videre med sin musik. Vejledning til sin musik, filmning af musikvideoer, private lektioner og producering af musik, er altsammen muligt i klubben.
Hvis man nu ikke er til musik, og bare har lyst til at hygge og have det sjovt, så er der mulighed for det. Klubben har computere i forhallen, som er en af hovedattraktionerne hernede. Der er rum til både pool og bordtennis. Og så er der et stort tv-rum bagerst i klubben med kæmpe fladskærm, hvor man kan spille PS4 og se film. Tv-rummet bliver også brugt, når der er store sportsbegivenheder uden for åbningstiderne.
Personalet er specielt håndplukket, og de har alle mange forskellige kompetencer. Så hvis man har brug for hjælp til noget, eller hvis man bare vil have en god samtale, kan man altid gå til personalet.
En god stemning er nummer et prioritet i klubben.

 

Aftenklubben for Ådalsparkens unge er åbent alle dage undtagen lørdag fra kl. 18-22

 

Ungehuset/Klubben ÅDP
Højmosevænge 6
2970  Hørsholm