GirlTalk

 

GirlTalk - EmpowR

  • EmpowR er samtalegrupper for piger, der i fællesskab med andre piger lytter og lærer om sig selv og hinanden
  • GirlTalks frivillige gruppeledere sikrer at pigerne i trygge rammer gennem samtale og aktiviteter arbejder med deres mentale sundhed og trivsel

GirlTalk og Ung i Hørsholm udbyder EmpowR til teenagepiger, der savner et trygt og neutralt rum til at tale om alt det der kan fylde i et teenagepigeliv. Lige fra hvordan man håndterer præstationskultur eller perfekthedskultur, til ens forhold til sin krop, til konflikter med veninderne eller noget helt andet.

EmpowR er en samtalegruppe for piger på 7. og 8. klassetrin. Det er et pigefællesskab, hvor I sammen kan drøfte alle de ting der er livet og hverdagen som ung pige. De to frivillige gruppeledere sikrer et trygt og neutralt rum, hvor I snakker om selvværd, selvtillid, præstationspres, familie, skole, venner m.m.

Tilmelding via dette link https://www.serioest.dk/empowrtilmelding

Forløbet starter i uge 11 og der er forsamtaler inden.
Grupperne kommer til at ligge på en endnu ikke fastlagt hverdag fra kl 18-20 og foregår i Trommen. Dagen fastlægges på baggrund af ønsker fra de tilmeldte piger.

Tilmelding via dette link https://www.serioest.dk/empowrtilmelding

Har du spørgsmål inden du tilmelder dig kontakt koordinator Louise Møller mail: lom@horsholm.dk  - tlf. 4018 5927

 

Til forældre:
Deltag i det gratis foredrag ”Pigeliv” Tirsdag den 25. februar kl 19-20 i Lilletrommen i Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Tilmelding er gratis og sker via følgende Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2697448620339815/